Utställning i Avesta

2009-06-13

Hästkon's Twisting Patricia blev 5:a bästa tik inför domare: Catarina Hasselgren.

Se de senaste nyheterna igen